VISION

VI VILL GÖRA SVERIGE MER HÅLLBART OCH INKLUDERANDE, EN INSATS I TAGET.

VÄRDERINGAR

Melias Resurs styrs av sina värderingar och det är dessa värderingar som hjälper oss i vårt dagliga arbete för att ta oss till vår vision. Värderingarna skall prägla verksamheterna och organisationen varje sekund, minut, timme och dag, i både mötet med omsorgstagare, mötet med kund, mötet med leverantörer och mötet med medarbetare emellan.
Vi vet att vi med denna vision och värderingar möjliggör ett bättre och mer inkluderande Sverige, en insats och dag i taget.

VÅRA VÄRDERINGAR

ENGAGEMANG

Vi gör alltid vårt yttersta och försöker alltid överträffa förväntningar.

RESPEKT

Vi bemöter alltid, vare sig det är uppdragsgivare, kollega, medarbetare, medmänniska, med största möjliga respekt. Hos oss är varje människa unik och lika mycket värd.

KOMPETENS

Vi utgår alltid ifrån att hitta bästa möjliga empiri, erfarenhet, samt möjligöra ett stort eget självbestämande. Vi lär av varandra och tar hjälp av varandras kompetens för bästa insats eller lösning.

SERVICE

Vi vill alltid ta hand om dig. Hos oss skall du alltid känna dig varmt välkommen och trygg med vårt professionella mottagande och med det skall du få med dig en känsla av välbefinnande.

Melias Resurs styrs av sina värderingar och det är dessa värderingar som hjälper oss i vårt dagliga arbete för att ta oss till vår Vision. Värderingarna skall prägla verksamheterna och organisationen varje sekund, minut, timme och dag, i både mötet med omsorgstagare, mötet med kund, mötet med leverantörer och mötet medarbetare emellan. Vi vet att vi med denna vision och värderingar möjliggör ett bättre och mer inkluderande Sverige, en insats i taget.

UPPDRAG

Vi vill göra skillnad

Melias Resurs har som mål att alltid ha en lösning till varje omsorgstagare. Vi ska kunna bidra med hjälp i varje enskilt fall. Inget fall är för svårt eller omöjligt. Med fokus på våra värdeord ska vi kunna bidra till hjälp och god omsorg till varje enskild vi möter och därmed göra skillnad för varje enskild, en insats i taget.