STÖDBOENDE OCH KONTAKTMANNASKAP

Ett tryggt, motiverande och självständigt liv
Vi har olika typer av stödboenden utifrån klientens behov av stöd; Kollektivt stödboende och träningslägenheter. De som bor på något av våra stödboende eller i våra träningslägenheter har en egen kvalificerad kontaktperson som utifrån individuella genomförandeplaner ger dessa det stöd de behöver för att så småningom klara ett eget boende.Vi har dessutom ett stort antal träningslägenheter i Stockholm och i Malmö. Vidare har vi de öppenvårdstjänster som socialtjänsten efterfrågar. Vi erbjuder bland annat; familjebehandling, integrationslots – stöd till nyanlända, kvalificerat kontaktmannaskap, resurspersoner i skola, hemma-hos och avlastning.