OM OSS

Melias Resurs bildades 2018 som en produkt av många års erfarenhet och vetskap om att människor som tillhör de mest utsatta och som kanske har de största behovet i samhället inte alltid fick möjlighet till en hållbar livsföring tillgodosedd. Vi ville ändra på det och utformade ett alternativ till andra omsorgsbolag och fastighetsbolag. Alternativet skulle vara Melias Resurs, där allas lika värde skulle beaktas och att alla barn, unga, vuxna och andra medborgare i behov av omsorg skall ges möjligheter till ett bättre liv och bättre livsvillkor.