BOSTAD ”ETT BOENDE MED SJÄLVHUSHÅLL”

Ett eget boende är en självklarhet för alla. Alla skall ges möjlighet till ett eget hem, ett hem som präglas av trygghet och kvalité

Till vårt tjänsteportfölj har vi utvecklat ett förvaltningskoncept som erbjuder våra kunder och leverantörer ett förvaltningskoncept där vi tar hela ansvaret gentemot båda parter.
Vi erbjuder helt enkelt trygga och kvalitativa boenden till människor i störst behov. Vi vill påstå att vi bidrar Sveriges samhällsutvecklingen och hjälper vår uppdragsgivare att hitta trygga och kvalitativa hem för de som kanske står längre ifrån den ansträngda bostadsmarknaden.Alla skall ges lika möjligheter till ett eget hem!

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag utformas tillsammans med hyresgäster och uppdragsgivare i gemensam dialog där varje familjs eller den enskildes unika situation beaktas och implementeras. Vi bistår via vår kvalificerad personal alla våra hyresgäster/uppdragsgivare med stöd från inflytt i våra boenden till slutmålet, egen bostad. Service är ett av våra ledord och vi strävar alltid efter att tillhandahålla högkvalitativa, flexibla boendelösningar med servicefokus för den enskilde och uppdragsgivare

VI ERBJUDER

 • Alternativa boendeformer inom social rehabilitering som är i väntan på bostad eller vårdplacering, s.k interimboende i väntan på vårdplacering.
 • Bostäder med självhusshåll för personer utan behov av social rehabilitering eller annat vårdbehov

FÖR UPPDRAGSGIVARE

Vi hyr ut fullt mäblerade lägenheter till våra hyresgäster och uppdragsgivare och har stor efterfrågan på våra tjänster där vi idag både äger, förmedlar och färvaltar ett antal fastigheter med lägenheter och villor.

 • Boendena omfattas av både, ett så kallat självhushåll – Det betyder att hyresgästen tar ansvar för det egna boendet genom att ansvara för städning, matlagning, inköp och annat som är av den karaktären samt kollektiva boenden eller egna boenden med stöd/kontaktmannaskap ett visst antal timmar i veckan. Uppdraget upprättas alltid i samråd med uppdragsgivare och efter behov.
 • Kontaktperson/Bovärdar som bidrar med stöd under hela boendetiden både för boenden med självhushåll och boendeformer med extra stöd.
 • “Kvällskollen” – Denna tjänst erbjuder vi främst för boenden med självhusshåll. Vi besöker våra boenden 2-3 gånger i veckan på obestämda dagar dagar. Uppgifter från Melias personal är framförallt att förmedla trygghet och förebygga eventuella problem. Besöken handlar inte om besök i bostäderna utan i trappuppgångar, utemiljöer, parkering osv.
 • Transport vid tillfällen då sådan inte kan ordnas av de boende själv.
 • Månadsrapporter/uppföljning – Vi följer upp alla våra placeringar och delger uppdragsgivare rapporter om månaden som varit, händelser, aktiviteter, planering för nästkommande månad och annan nödvändig information. Månadsrapporter skickas via mail till ansvarig handläggare.

BOKNING OCH AVBOKNING AV PLATS

När beslut om insats tagits från respektive socialtjänst kontaktar ni oss vi kontaktformuläret nedan “boka plats”.

 • I ämnesraden i kontaktformuläet uppges “bokning av lägenhet/villa för boende med självhushåll” Vi tar kontakt med er senast 12 timmar efter förfrågan inkommit till oss för att boka tid för upphämtning och övrig information om hyresgäst/er.
 • Bokning av bostad gäller tillsvidare. för avbokning ser vi att ni inkommer med en skriftlig avbokning till oss på kontakt@meliasresurs.se och uppger i ämnesraden vilka avbokning det gäller. Avbokning görs senast 24 timmar innan utflytt, vardagar innan kl 10:00. Vi ser gärna att en ständig dialog hålls
 • Varje hyresgäst delges vid inflytt en “Introduktionspärm” där information om bostaden finns, husregler som behöver hållas samt olika rättigheter och skyldigheter hyresgästen har.
 • Vi är behjälpliga med och folkbokföra varje hyresgäst på adressen om sådan hjälp behövs.
 • Vid eventuell avflyttning följer vi alltid upp insats och boendeformen för respektive hyresgäst med uppdragsgivare. Detta gör vi framförallt för att ni som uppdragsgivare och våra hyresgäster skall kunna erbjudas bästa möjliga individuella insats eller boendeform. Vi vill helt enkelt hela tiden bli bättre.